Biografie

ENGLISH VERSION

 

Od narození vyrůstala ve výtvarné rodině a proto se umění stalo její cestou.

Vystudovala Střední uměleckou školu textilních řemesel v Praze. Po střední škole začala učit a předávat výtvarnou výchovu dětem, pokračovala studiem Vyšší odborné školy pedagogické. Po jejím ukončení dále učila a s mimořádnou empatií předává své podněty dál – malým dětem, postiženým a seniorům. Motivaci pro svoji tvorbu čerpá hlavně z přírody- její nekonečné proměny, krásy a síly.

Její malby vyjadřují a vyzařují pozitivní emoce. Spojení abstraktních a realistických prvků v poetickém pojetí vlastní volné tvorby maluje na textil, plátno a porcelán. Vytváří tak originální obrazy, které si pro svoji „duši“ oblíbili již mnozí, kterým tato díla obohatila interiér.

V současné době se zaměřila na nové pojetí malby na keramické talíře.

Každý závěsný talíř je originálním dílem, je to obraz- malba na porcelánu, grafická kompozice určená tvarem talíře s abstraktními i klasickými motivy zpracované soudobou moderní technikou, která jí dává možnost volné tvorby.Na výstavě Ateliér ART FEST 2017 se zúčastní s malovanými obrazy a obrazy malovanými na keramické závěsné talíře.Jak sama říká: „Věřím, že Vás pohltí můj svět barev, přírodních motivů a objevíte v mých obrazech své vlastní příběhy a zážitky“.

Stručný životopis a realizace:

 • Vystudovaná Střední umělecká škola textilních řemesel ukončená maturitou 1999
 • 1999 výstava maturitních prací Kladno
 • 2003 Vyšší odborná škola pedagodická, ukončená DiS.
 • 2005 modní přehlídka ručně malovaných a navržených oděvů Kladno – Divadélko
 • 2012-2015 výstava Radotínský Kruh – malba obrazů
 • 2010-2013 výuka uměleckých kroužků dětí a seniorů

Biography

 

Growing up in a family of artists meant Anna has chosen the path of art too.

She graduated from a secondary art and textile techniques school in Prague and then began teaching and passing on knowledge and love of art to children before continuing her studies at Higher Vocational School, where she studied education. Once she graduated, she went back to teaching and used her exceptional emphatic skills to teach art and motivate little children, the elderly as well as the physically and mentally challenged. Her work is inspired mainly by nature – its endless transformations, beauty, and strength.

Anna’s paintings express and emanate positive emotions. Her unique approach to free art merges abstract and realistic elements. She paints on textile, canvas, and china thus creating original paintings, which are appreciated for their soul and which adorn the walls of numerous interiors.

She is currently painting mainly on china plates.

Each plate is an original; it is a painting on china, a graphic composition defined by the shape of a plate, combining abstract and classic motives rendered using contemporary methods. She’s going to present her paintings on canvas and plates at the ART FEST 2017 exhibition. She says about her work: “I believe you’ll be absorbed by my world of colour and natural motives and that you’ll discover your own stories and experiences within my paintings.”

Brief biography and realisations:

 • Graduated from secondary art and textile techniques school, graduation 1999
 • 1999 exhibition of graduation work in Kladno
 • 2003 Higher Vocational School, DiS degree.
 • 2005 fashion show of designed and hand-painted clothes Kladno – Divadélko
 • 2012-2015 the Radotínský Kruh exhibition – paintings
 • 2010-2013 art club for children and the elderly